Höstmöte/Medlemsmöte 2022

| 20 augusti 2022

Torsdagen den 13 oktober 2022 kl 12.00 håller SKPF Avd. 2 höstmöte i för oss nya lokaler vid Södra Station, Tanto Seniorlokus (lokal Svärdet), Rosenlundsgatan 44 A

Ur dagordningen:

  • Fastställande av medlemsavgiften 2023
  • Verksamhetsplan 2023
  • Budget 2023
  • Rapporter 

Mötet inleds med att vi bjuder på lättare förtäring och mötet beräknas avslutat klockan 15:00

Anmälan till mötet lämnas senast 3 oktober till vår expedition telefon 08-618 35 80 eller 076-024 50 87 under expeditionstid måndagar, tisdagar och onsdagar mellan klockan 10:00 –13:00

Välkomna!