KONTAKTA OSS

| 5 maj 2020

Vi har respekt för viruset; mer Facebook och e-post

här har SKPF Avd. 2 gjort för att möta de utmaningar Corona-virusets spridning ställt oss inför.

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och regler samt de direktiv vårt förbund SKPF förmedlat.

Detta innebär:

– att vi ställt in alla påbörjade och planerade aktiviteter från och med den 17 mars fram till efter sommaruppehållet d.v.s. fram till den 17 augusti.

– att vi har hållit vår expedition i Västertorp stängd sedan den 17 mars och stängningen fortlöper till sommaruppehållet den 27 maj. Från och med den 27 maj till den 17 augusti har vi ingen telefonbevakning men bevakar givetvis inkommande post och e-post.

– att vi arbetar sedan den 17 mars hemifrån. Detta begränsar givetvis medlemsservicen men telefon 08-618 45 80 är vidarekopplad för inkommande samtal måndagar, tisdagar och onsdagar mellan kl. 09:00 till kl. 11:00 fram till sommaruppehållet den 27 maj och vi gör vårt bästa för att ändå vara tillgängliga för våra medlemmar. Vi tar fortlöpande hand om den post som kommer till expeditionen och e-postmeddelanden tas emot och besvaras i den takt de kommer in.

Läget förändras                                                                                                                                                                                                                                  I skrivande stund, den 23 mars, kan vi konstatera att läget ändras förfärande snabbt och nya rekommendationer och beslut kommer ständigt. Nu kan vi bara hoppas att de åtgärder vi hitintills vidtagit skall vara tillräckliga och att vi alla tar oss igenom den här påfrestande krissituationen med både humöret och hälsan i behåll.

Vi manar till försiktighet                                                                                                                                                                                                        Enligt Folkhälsomyndigheten är det möjligt att spridningen av viruset kommer att mattas av under sommaren för att sedan ta fart igen till hösten. Det är viktigt att kunna fortsätta arbeta vidare med höstens aktiviteter men vi får göra det med en viss försiktighet och vara beredda att ställa om. Senaste myndighetsinformation finns samlad på krisinformation.se

Följ SKPF på Facebook                                                                                                                                                                                                                  Vår tidning är ett utmärkt och trevligt sätt att presentera kommande aktiviteter, rapportera från genomförda aktiviteter och att förmedla annan för våra medlemmar aktuell och värdefull information men den är ett förfärligt trubbigt redskap om man vill få ut snabb och fortlöpande information. Styrelsen har i dessa kristider därför beslutat att upprätta ett Facebook-konto SKPF Avd. 2 Stockholm.

Vi håller självklart kontakt                                                                                                                                                                                                           Vi har också insett att vi måste använda oss av e-post i större utsträckning. Om du önskar att vi kontaktar dig via e-post vänligen maila din e-postadress till oss på stockholm.avd2@skpf.se

Vi önskar alla medlemmar en skön sommar!

Styrelsen SKPF Avd. 2