Ordförande Avdelning 2 har ordet

| 5 maj 2020

Ett nytt verksamhetsår har tagit sin början.

Då detta nummer når din hand har det hänt mycket både i SKPF avd. 2 och i samhället i övrigt. 

Vill börja med att tacka er medlemmar och förtroendevalda för förtroendet att som ordförande få leda SKPF Avd. 2 under det kommande året. På årsmötet den 11 mars hade jag förmånen att möte många av er, tala med några och umgås till lite tilltugg, musik och sång. Hela nya/ nygamla styrelsen säger varmt tack för ert engagemang.

Så, inte minst, vill jag rikta ett särskilt TACK! Till vår avgående ordförande Meta Lindqvist som jag sedan ett år tillbaka haft ett nära samarbete med. Meta har generöst delat med sig av sina kunskaper och erfarenheter och jag har förmånen att, efter bara ett år i styrelsen, kunna tillträda mitt nya uppdrag med mer på fötter än vad många andra nyvalda ordförande kunnat.

I samhället och världen ser det inte så ljust ut just nu. Vi har som ni vet drabbats av en ny influensa som sprider sig som en löpeld över Sverige och världen. Vi alla över 70 år har av smittskyddsmyndigheten klassats som riskgrupp och det ska vi ta på största allvar. Därför har styrelsen beslutat att ställa in alla resor och evenemang fram till sommaren (till att börja med) Efter sommaruppehållet hoppas vi på att vi kan återgå till planerad verksamhet, men allt är i nuläget ovisst. (se vidare information på avdelningens sidor i tidningen)

Som nyvald ordförande är detta en start jag verkligen inte önskat. Såg fram emot att få göra er bekantskap på resor och event, träffar och sammankomster, men nu får det vänta lite.

Vänliga ord kan vara korta och lätta att säga.                                                                                                                                                                                                                                                                                     Men ekot efter dem tar aldrig slut”

Margareta Bohman

Ordförande Avd. 2