Ordförande har ordet

| 3 september 2019

Meta Lindqvist ordförande Avdelning 2 har ordet.

Meta Lindqvist

När vi nu håller nummer tre av SKPF Pensionärerna Veteranerna i vår hand,

hoppas jag alla haft en skön och ”lagom” varm sommar, att ensamhetens fula tryne inte knackat på någons dörr.

Vårens verksamhet rullade på precis som avdelningen planerat och de medlemmar jag haft förmånen att träffa har varit nöjda och belåtna med de arrangemang som våra kommittéer planerat och genomfört.

EU valet är genomfört och jag hoppas att vi alla använde oss av vår demokratiska rättighet att rösta på det alternativ och de kandidater vi trodde på.

Allt fler av avdelningens medlemmar ringer till Margreth Andersson för att få råd och tips när det gäller bostadsbidrag. Margreth som ansvarar för rådgivningen konstaterar att behovet av rådgivning på det här området är långt större än hon trodde nar hon åtog sig uppdraget. Tveka inte att ringa! Margreth finns på expeditionen, 09:00 – 12:00 måndagar. Tel: 08-618 35 80 eller Tel: 08-613 45 80

I början av det nya seklet lanserade Ellen Key begreppet ”Barnets Århundrande” Det kan vara ett av de vackraste uttrycken som finns i det svenska språket. Men nu ökar klyftorna igen, fler barn växer upp med ökad risk för diabetes och fetma, med högre risk för våld eller mobbing, med mer ångest och oro och sämre utsikter till ett bra jobb och ett gott liv. Vad kan vi som pensionärsorganisation göra för att motverka denna utveckling? Det är ”våra barn och barnbarn” det handlar om så kom gärna med tips och idéer.

Glöm inte att anmäla er till avdelningens Höstmöte den 10 oktober. Kallelse på annan plats i tidningen.

Nu ser vi framtiden an och jag hoppas vi möts i höstens olika aktiviteter

Meta Lindqvist