Den 23 mars hade vi årsmöte.

| 26 mars 2022

Årsmötet hade vi på Medan, där cirka 40 medlemmar samlades.

Mötet startade med lunch. Alla lät sig väl smaka av den goda palten med tillbehör. Kaffe och kaka likaså.

Den utlovade gästen uteblev pga. sjukdom, men Kerstin från ABF informerade om utbudet som dom har istället. Massor av aktiviteter,  kurser och underhållning.

Mötesförhandlingarna var snabbt avklarade. Ny i styrelsen är Mariann Lindmark som blev vald till viceordförande och ombud till distriktet. Gunvor Karlsson valdes in i köksgruppen.

Eileen informerade om lite av vad som arbetas med och vad som är nyheter i RPF och vill gärna ha synpunkter.

Revitionsberättelsen lästes och godkändes.

Viceordförande Dick Holmström avtackades med kram och presentkort.

Lotteridragning avslutade mötet.