Distriktets höstmöte.

| 2 november 2023

Anteckningar och från protokoll av SKPF höstmötet i Sunderbyns folkhögskola den 25 okt.

Lite sammandrag från distriktets höstmöte.

SKPF år den tredje största pensionärsorganisationen i Sverige och genom kongressbeslut -23 har det fastställt ett handlingsprogram för år 23- 26. Visionen är att ge en bättre vardag för alla pensionärer. Ett samhälle där det ges möjlighet till ett liv med bra ekonomi, bra omvårdnad  och bra sjukvård. Också tandvård, många äldre har dålig tandhälsa.

SKPF är ett förbund för alla, oavsett yrkesbakgrund, kön eller etnicitet. Vi jobbar för att äldre inte ska diskrimineras p.g. av tex ålder. De äldres röster väger lika tungt som andras. Vi är många röster, 9000 i Norrbotten.

Distriktet har fastställt en handlingsplan för övergrepp, kränkningar och sexuella trakasserier. SKPF är representerade i alla kommuner, KPR eller som det heter i Arvidsjaur, tillgänglighetsrådet. Ps. Det fungerar inte nu, men vi jobbar på en  fortsättning. Alla föreningar har representanter i rådet. Detta för att stärka möjligheter att driva våra frågor vidare.

Ett viktigt mål är att öka medlemsantalet. Rekryteringen är seg.

Många avdelningar har svårt att få  tillräckligt med anmälningar till resor som anordnas, Distriktet kommer att undersöka om det finns intresse för att göra distriktsgemensamma resor, En sådan var en resa till Piteå i sommar.

Utbildning till förtroendevalda erbjuds från distriktet. På lokal nivå kan anordnas kurser/ studiecirklar tex. styrelseutbildning, IT säkerhet, våld i nära relation mm.

Medlemsavgiften är oförändrad,  kr.185 pr. år, där fördelaktiga försäkringar ingår. Distriktet uppmanar avdelningarna att ha en egen avdelningsdator, som avdelningarna kan få bidrag till från distriktet. Också en form för ersättning för telefon diskuterades.

Distriktet jobbar för att få en bättre fungerande administration på kansliet. Det gäller tex. medlemsregister och tillgänglighet.

Dagen avslutades med information av smittskyddsläkaren Anders Nystedt. Hans budskap var att ta alla vaccinationer som erbjuds. Coronan är fortfarande aktiv och bästa skyddet förutom vaccinering, är hålla avstånd och tvätta händerna ofta. I fall av bältros, kontakta sjukvården direkt.

 

Text Eileen Dalen.