Afternoon Tea 25 mars 2019

| 31 mars 2019

På måndag 25 mars träffades medlemmar i SKPF/SPRF Avd 295 på Tant Sveas Kafé till gemensam samvaro och gott fika.

Gästföreläsare var Bengt Rönnbo (pensionerad läkare i Arvidsjaur).  Han hade hittat i sina gömmor en studentuppsats sedan 64 år tillbaka, som han gärna ville dela med sig av. Titeln ”Svensk ungdom ser på sig självkritiserar och försvarar”. Där skriver han utifrån sitt perspektiv hur ungdomarna på den tiden upplevde olika problem som fanns i samhället på den tiden. Allt sett ur ett ungdomsperspektiv

Några exempel på vad Bengt skrev i sin studentuppsats när han var 19 år var:

 • problem – etiskt/religiöst/politiskt
 • takt och ton
 • måste vara som alla andra och inte våga vara sig själv
 • jämförelse med den miljö som ungdomen fostrats mot tidigare
 • befolkningsförskjutning – från land till storstad, med allt vad det innebar
 • ropet på hög levnadsstandard. Mödrarna som varit hemmafru måste ut i arbetslivet.
 • barnaåren sätts in i sammanhangen
 • var 4:e äktenskap upplöses
 • uppfostringskris
 • gräns mellan rätt och orätt suddas ut
 • uppfostringsansvaret läggs på samhälle och skola
 • vårt land är sekulariserat
 • konfrontation -”de vuxna mot de unga”

Närvarande medlemmar, som var ung på den tiden, kunde instämma med att tiden för 64 år sedan  inte har förändrats i stort. Idag sitter vi med samma problem som förr.

Ett stort tack till Bengt för att han delade med sig från sin ungdom.

Text Elisabeth Backman Foto Lisbeth Olsson