Inställda aktiviteter resten av året 2020

| 6 augusti 2020

Den pågående Coronapnandemin har fått oanade konsekvenser. Hela världen påverkas och än kan ingen förutse ett slut. Styrelsen för avd 295 Arvidsjaur har beslutat att ställa in alla aktiviteter fram till årsskiftet. Vår bedömning är att även om det kommer lättnader i de restriktioner som hälsomyndigheterna föreskriver kommer medlemmarna undvika att delta i aktiviteterna på grund av smittorisken. För att uppfylla de stadgeenliga reglerna om medlemsavgift och budget för 2021 föreslår styrelsen följande tillvägagångssätt: - Oförändrad medlemsavgift d.v.s (Förbundsavgift, Distriktsavgift och Avdelningsavgift) totalt 160 kr för 2021. - Styrelsen upprättar en budget för 2021 liknande den budget som fastställdes för 2020. Om Du som medlem har synpunkter på ovanstående tillvägagångssätt beträffande medlemsavgift och budget för år 2021 har vi önskemål att Du snarast återkopplar till avd ordf Lisbeth Olsson 070-3152288 och kassör Elisabeth Backaman 076-1114616