SKPF Pensionärerna Avd 295, Medlemsmöte den 4 mars

| 8 mars 2020

SKPF Pensionärerna Avd 295 i Arvidsjaur har genomfört ett välbesökt medlemsmöte den 4 mars där ett 40-tal medlemmar slöt upp.

Ordförande Lisbeth Olsson hälsade alla hjärtligt välkommen till medlemsmötet och särskilt välkomnade hon socialchef Lena Ruth som gäst. Ett 40-tal medlemmar mötte upp för att lyssna på hennes redogörelse om vilka förändringar som är på gång när det gäller olika boendeformer inom kommunen.

Tanken har varit att eventuellt bygga nytt äldreboende, men efter noga övervägande och utredning så har socialnämnden ledningsgrupp och övrig personal kommit fram till att tänka i andra banor och istället kvalitetshöja verksamheten inom befintliga ramar. Bl.a. informerade socialchefen om att när Ringelsta stod klart 1991 var tanken att det skulle vara ett boende för friska äldre som skulle klara sig själv. Men med tidens gång har förutsättningarna förändrats.  Människorna har blivit äldre och sjukare och då förändras förutsättningarna. Rönnen och Svalan på Ringelsta, som är ett gemensamhetsboende uppfyller idag inte normen när det gäller badrummen på varje lägenhet. Det avser 26 lägenheter. Ett förslag bl.a. är att göra om dessa lägenheter till ett ”mellanboende” där man kan bo hemma och ha hemtjänst. Det skall inte finnas något tak för sökanden utan det är vårdbehovet som skall avgöra.

Socialchefen berättade också om möjligheten till att i större utsträckning använda IT-teknik bl a för nattkontroll. Det är helt frivilligt. Det ersätter de klocktidskontroller som annars en nattpatrull besöker vårdtagaren. Vårdtagarna som har denna service säger att det fungerar bra och att de inte blir väckta av att någon kommer. I förslaget finns också att återuppta dagverksamheten ”Utsikten”.

Hon  informerade även om att kostverksamheten är under förändring och skall kvalitetshöjas utifrån den enskildes behov. Processen har påbörjats. En förutsättning att genomföra en förändring av olika boenden – är att få behålla budgeten. Största utmaningen är: Kommer det att finnas personal? Idag kan alla som vill jobba heltid göra det.

Alla medlemmar ställer sig positiv för ovanstående förslag som verksamhets-ansvariga har lagt!

Ordförande Lisbeth Olsson informerade om ett remissförslag som är skickad till fullmäktige ang. KPR:s funktion. Idag fungerar det inte. Skickar också ett förslag från medlemmarna att ett boenderåd borde inrättas. Även att på Ringelsta önskar medlemmarna att det ska finnas en PUB som boendena kan ha tillgång till.  Socialchefen lovade att ta med detta och presentera det för politikerna.

SKPF Pensionärerna Avd 295 uppmanar alla pensionärsföreningar i Arvidsjaur att bjuda in socialchefen för att informera om pågående förändringar.

                       

Text Elisabeth Backman Foto Kenneth Ruth