Haninge-Nynäshamn, avd 119

Välkommen till vår lokalavdelning i SKPF Pensionärerna!

Den ökande smittspridningen, med nya restriktioner som följd, tvingar oss återigen att som rekommenderas arbeta hemifrån och vi håller därmed vår expedition stängd tills vidare.
Det går dock att nå oss på expeditionens telefoner under telefontid och givetvis även på vår e-postadress. (se uppgifterna i högra spalten överst på sidan)

Låt oss hoppas att stängningen inte blir så långvarig den här gången utan att vi inom en snar framtid kan återgå till den verksamhet vi planerat. Följ utvecklingen här på hemsidan.

Avdelningsfakta

En givande gemenskap

  • Hos oss kan du resa, gå på kurs, njuta av kultur och träffa nya och gamla vänner!
  • Vi erbjuder trygga försäkringar genom avtal med Folksam
  • Ta del av generösa rabatter via ditt medlemskort
  • Vi arbetar för medlemmarnas intressen i alla frågor som rör pensionärslivet!
Bli medlem här

Aktiviteter

22/02

Haninge-Nynäshamn, avd 119: Månadsträff på Jannis Café – Inställd

Övriga till våren planerade träffar d.v.s. den 29 mars, den 26 april och den 31 maj hoppas vi kunna genomföra som planerat.

Läs mer här

Vi träffas på Jannis Café kl. 14.00, fikar, umgås och samtalar som man själv önskar, men styrelsen svarar även på era frågor och tar emot förslag till avdelningens verksamhet. Kaffet bjuder avdelningen på, kaffebröd står var och en för. Väl Mött!

Anmälan

Avdelningssida: Haninge-Nynäshamn, avd 119

10/03

Haninge-Nynäshamn, avd 119: ÅRSMÖTE 2022 – INSTÄLLT SENARELÄGGS TILL 10 MAJ

Torsdagen den 10 mars 2022 håller SKPF Avd. 119 Haninge-Nynäshamn sitt fösta årsmöte.

Läs mer här

Årsmötet har att ta ställning till bland annat avdelningens Verksamhetsberättelse 2021, Bokslut 2021 samt att genomföra val till styrelsen samt val av revisorer och valberedning. Som alla säkert vet vid det här laget leds avdelning 119 för närvarande av en interimistisk/tillfällig styrelse men det är vår förhoppning att vi vid årsmötet skall kunna lämna över till en stadgeenligt av medlemmarna vald styrelse. Läs mer under nyheter

Anmälan

Avdelningssida: Haninge-Nynäshamn, avd 119

10/05

Haninge-Nynäshamn, avd 119: KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2022 – Nytt datum

På grund av hårdare restriktioner med anledning av den pågående pandemin har förbundsstyrelsen rekommenderat att vi flyttar fram alla årsmöten. Detta för att årsmötena skall kunna genomföras under så trygga och säkra förhållanden som möjligt.

Läs mer här

För vår del innebär detta att avdelning 119:s årsmöte 2022 flyttas till 10 maj 2022. Med anledning av detta aviserar vi härmed en kallelse till årsmöte med nytt datum. Med anledning av detta aviserar vi härmed en kallelse till årsmöte med nytt datum. Årsmötet har att ta ställning till bland annat avdelningens Verksamhetsberättelse 2021, Bokslut 2021 samt att genomföra val till styrelsen samt val av revisorer och valberedning. Som alla säkert vet vid det här laget leds avdelning 119 för närvarande av en interimistisk/tillfällig styrelse men det är vår förhoppning att vi vid årsmötet skall kunna lämna över till en stadgeenligt av medlemmarna vald styrelse. Läs mer under nyheter

Anmälan

Avdelningssida: Haninge-Nynäshamn, avd 119

Nyheter från avd 119

VI EFTERLYSER NOMINERINGAR TILL STYRELSEN

januari 2022 | Som alla säkert vet vid det här laget leds avdelning 119 för närvarande av en interimistisk/tillfällig styrelse men det är vår förhoppning att vi vid årsmötet skall kunna lämna över till en stadgeenligt av medlemmarna vald styrelse. Läs mer här

Så här hanterar vi restriktionerna i samband med pandemin

januari 2022 | En ny våg av den pågående pandemin har förändrat förutsättningarna för våra aktiviteter. Läs mer här

INSTÄLLDA AKTIVITETER

januari 2022 | Under hösten 2021, med lättnader i restriktionerna för sammankomster, planerades febrilt för aktiviteter under våren 2022. Nu har vi i januari 2022 tvingats inse att vi är tillbaka på ruta ett och måste ställa in eller senarelägga vårens planerade verksamhet till följd av nya restriktioner. Läs mer här

Visa fler

Medlemsförmåner