Ordförande har ordet

| 30 januari 2023

God fortsättning på det nya året!

Enligt vår kalender går vi mot ljusare tider vilket jag personligen tycker känns bra. Ljusare tider kan ju innebära så mycket mera, fred, minskad arbetslöshet, dämpad inflation, billigare el, mat, bättre pensioner, rimliga boendekostnader, fler åtgärder för att stärka pensionärernas ekonomiska situation, satsningar mot ofrivillig ensamhet, ja listan kan göras bra lång. I regeringens första budget tolkar jag senfärdighet i agerande. D.v.s. inga förbättringar utan snarare försämringar också för regioner och kommuner då för lite pengar avsätts vilket direkt bl.a. innebär sämre omsorg för oss äldre! Frågan är, vad kommer regeringen leverera?

En av flera anledningar till att vara med i vårt förbund SKPF pensionärerna är att vi genom medlemskapet har möjlighet att påverka. Det är viktigt att vårt förbund tillsammans med andra pensionärsorganisationer fortsätter att lyfta våra frågor på alla plan.

Förbundet är öppet för alla pensionärer men bildades ursprungligen av tidigare anställda i kommuner och landsting och inom förbundet finns fortfarande stor kunskap och erfarenhet av sjuk- och omsorgsarbete. Det är ni medlemmar med den erfarenheten som vet varför vi måste trycka på regeringen så att de avsätter mer pengar än nu budgeterat till de förbättringar som krävs för att anställda i omsorgen ska orka arbeta kvar i bättre anpassad organisation där fler vill arbeta. Ett viktigt arbete för en tryggare, säkrare och mer jämlik omsorg över hela landet. Därför är det viktigt att ni sinsemellan och på kommande möten diskuterar och tar framförslag till styrelse och representanter i pensionärsråd samt röstar fram era representanter på årsmötet. Tillsammans är vi starka!

Vi börjar årets verksamhet med att fortsätta diskutera om möjligheter till studier i cirkelform på Jannis Café i Nynäshamn. Jag tycker vi fick väldigt fina diskussioner senast med Andrea Jacobsson från ABF som också ställer upp denna gång. Vi tog/tar även upp övriga idéer till kommande verksamhet från er. För er som inte har möjlighet att åka till Nynäshamn har vi även bokat in Andrea till Västerhaninge bibliotek. Välkomna till fria diskussioner om vår verksamhet.
I verksamhetsdialogen ingår förslag till resmål! Efter våra möten med ”ABF” så ska vi ha sedvanligt årsmöte på Bygdegården i Västerhaninge.

Göran Nilsson