Aktiviteter ställs in

| 12 mars 2020

Styrelsen har 12 mars beslutat att ställa in planerade aktiviteter (se under rubriken Tillfällen) t o m 30 april. Styrelsen har i september beslutat att ställa in samtliga aktiviteter 2020.

Styrelsens beslut motiveras av den pandemi som råder samt att föreningens medlemmar är äldre, varav många har underliggande sjukdom som kan försvåra eventuellt insjuknande i covid -19

När det gäller studiecirklar beslutade styrelsen att via respektive cirkelledare informera cirkeldeltagarna om att den som känner sig sjuk, hostar eller har feber ska stanna hemma och inte komma till cirkelträff. Detta gäller t o m 30 april.

Beträffande cirklarna i gymnastik beslutades att dessa ställs in t o m 30 april eftersom denna verksamhet har ett stort antal deltagare vid varje tillfälle.