Årsmöte 2022

| 31 mars 2022

Avdelningen har 30.3 2022 haft årsmöte.

Omkring 100 medlemmar deltog vid mötet, som ägde rum i Rondo.

Vid en tyst minut gick tankarna till de medlemmar som avlidit under året.

Mötesordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen i sammandrag. Föreslagen resultat- och balansräkning fastställdes. Efter genomgång av revisionsberättelsen beviljades styrelsen ansvarsfrihet för 2021.

Inga motioner hade inkommit.

Val genomfördes enligt valberedningens förslag. Två styrelsemedlemmar som avböjt omval avtackades.

Mötet avslutades och vi bjöds på kaffe/the, smörgås och “gobit”.