Bekymmer ang planerade aktiviteter

| 1 september 2022

F n och troligen till månadsskiftet september/oktober är vi p g a kommunala beslut (i anledning av ohyrabekämpning) förhindrade att ha verksamhet i samlingssalen ÅC. Alla planerade aktiviteter i samlingssalen är t v inställda. Återkommer när andra besked finns att ge. Beklagar/Styrelsen