Bidragsansökan beviljad

| 29 november 2022

SKPF/SPRF avd 220s ansökan om Stöd till kulturarrangemang har beviljats av Bodens kommun. Vi har tilldelats 6000 kronor. Beviljat belopp kommer att betalas ut till föreningens konto efter inkommen redovisning, vilken ska ske senast sex veckor efter genomfört kulturarrangemang. Via länken nedan kan du ta del av beslutet.

Föreningens ansökan har blivit beviljad