Brev till medlemmarna

| 3 juni 2020

Skrivit brev i juni 2020 dels för information om hur vi ser på kommande aktiviteter i avdelningen samt informerat om att sommarens nummer av Aktivisten uteblir.

Brev till medlemmar SKPF juni 2020