Juristförsäkring

| 1 november 2022

Juristförsäkringen – ny medlemsförmån från 2023 Kontakt: Lars-Inge Larsson, mobil: 070-372 35 44, e-post: lars-inge.larsson@skpf.se Från 2023 kan SKPF via Folksam och Familjens jurist erbjuda medlemmarna ännu en medlemsförmån med stort värde: Juristförsäkringen. Vårt kansli kommer att kunna ge bra information och i här&nu kommer artikel om försäkringen. Klicka på "månadsnytt oktober jurist" nedan så får du en övergripande information om Juristförsäkringen.

månadsnytt oktober jurist