Pressmeddelande

| 14 mars 2020

Pensionärsföreningen SKPF avdelning 220 Boden ställer in planerade aktiviteter och sammankomster i första hand till och med 30 april.

SKPF avdelning 220 med drygt 1 350 medlemmar är den största pensionärsföreningen i Boden och arrangerar året runt ett stort antal aktiviteter, sammankomster och resor för sina medlemmar.

Varje månad utförs en mängd aktiviteter. Det handlar om större sammankomster som månadsträffar, middagar, resor och gymnastik som kan innebära upp till drygt 100 deltagare och körsång på äldreboende men också andra aktiviteter med något färre deltagare så som studiecirklar. Totalt genomförs ca 2000 aktivitetstimmar/månad.

Regeringen har igår beslutat om restriktioner för sammankomster vad gäller deltagarantal överstigande 500 deltagare med anledning av coronaviruset.

Även om föreningens aktiviteter ligger under taket för godkänt antal deltagare vid evenemang har styrelsen för avdelning 220 beslutat om att omedelbart ställa in planerade aktiviteter till och med 30 april.

Skälet är att deltagare vid våra aktiviteter tillhör alla riskgrupper i och med ålder, och en del även genom underliggande sjukdomar.

Det är ett tråkigt beslut då vi vet att våra aktiviteter betyder mycket för våra medlemmar men samtidigt ett alldeles självklart beslut om vi kan bidra till att minska risken för smittspridning i samhället.

 

Ordförande

Per-Ulf Sandström

070-574 44 71