Vårens cirkelverksamhet

| 4 januari 2020

Nu i januari startar de flesta av våra 27 studiecirklar. Se sidorna 8 och 9 i Aktivisten nr 20, där finns kontaktuppgifter angående samtliga cirklar. Vi lär så länge vi lever - kom med du också i något som intresserar dig. Alla cirklar innebär, utöver själva ämnet, en värdefull social samvaro. Vi träffas, pratar, stickar, sjunger, lagar mat, slöjdar, rör på oss mm mm.