Informationsmöte i Edsbyn

| 19 januari 2023

Ordförande Ingegerd Jonsson informerade om att årsmöte blir den 9 mars på Scandic i Bollnäs, hon inf också om KPR (kommunala pensionärsrådet) i Bollnäs. Carina Larsson inf om studieverksamheten som är i samarbete med ABF. Om någon är intresserad av studier kan man vända sig till henne. Anhörigstödet från Ovanåker och Bollnäs informerade om sina verksamheter som är gratis för anhöriga, ingen biståndsbedömning behövs. Mötet avslutades kaffe och smörgås.