Bridge

mars 2022

Fredag den 25 mar 10 par medel 96

1 Ingemar Larsson/Birgit Wistmar 128
2 Ulla-Britt Alqvist/Hjördis Spjut 120
3 Tiiu Uhlin/Hans Gustafsson 111
4 Mats Rengensjö/Janet Rengensjö 109
5 Stig Wernersson/Christer Runöfors 103
6 Kerstin Werner/J-Å Werner 91
7 Lena Borssén/Bror Tärnbrant 88
8 Krister Lövenadler/Bo Johansson 82
9 Anita Ringström/Roland Zetterman 65
10 Majvor Wiktorsson/Marianne Engman 63

Onsdag 23 mar 12 par medel 120

1 Kerstin Werner/J-Å Werner 146
2 Stig Wernersson/Christer Runöfors 140
3 Mats Rengensjö/Janet Rengensjö 133
4 Anita Svensson/Kjell Klang 131
5 Gerd Krafft/Ingegerd Henriksson 124
6 Hans Gustafsson/Ann-Marie Idofsson 116
7 Marianne Johansson/Erik Nyström 113
Elsa Larsson/P-A Karlsson 113
9 Majvor Wiktorsson/Ulla Hörder 112
Urban Fransson/Ola Johansson 112
11 Kjell Andersson/Inger Johansson 110
12 L-A Almstrand/Inga Gabrielsson 90


Måndag den 21 mar 6 par medel 50

1 Kjell Andersson/Hjördis Spjut 73
2 Lena Borssén/Elsa Larsson 56
3 J-Å Werner/Kerstin Werner 53
4 Anita Ringström/Ann-Marie Idofsson 46
5 Anita Svensson/Kjell Klang 37
6 Marianne Engman/Bror Tärnbrant 35