ÅRSMÖTE, VÅRMÖTE m.m.

mars 2022

ÅRSMÖTET onsdag 16 mars, VÅRMÖTE onsdag 20 april, shopping i MARIEBERG 18 maj 2922 och Österlenresan i maj _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Medlemsresa med SKPF distrikt Örebro län

maj 2022

Distriktets resa till Österlen från Örebroavdelningens hemsida

Den årliga distriktsresa gick denna gång till Österlen. Från avd 80 deltog 20 personer. Första stoppet på resan blev Engelska trädgården på Svabeholms Kungsgård. Trädgården var uppbyggd i engelsk stil med många vackra växter. På resan ingick tre övernattningar, två i Simrishamn och en i Kristianstad, med goda middagar på båda ställena. Dag 2 blev vi guidade runt på Österlen med besök vid Glimminge hus, Brösarps backar och Kåseberga med Ale stenar. Guiden berättade också om Fritjof Nilsson Piraten och ett besök gjordes vid hans grav på vilken kyrkogård även Olle Adolphsson ligger begravd. Dag 3 blev det ett besök på Kiviks musteri. Där blev vi guidade runt i trädgården där över 50 sorters äppleträd fanns planterade. Vi fick även provsmaka ett par olika sorters must innan det blev dags att shoppa runt i deras affär där det förutom must även fanns sylt, chutney och mycket annat baserat på äpple. Färden gick sedan vidare till Ystad där vi efter lite egen tid fick en guidad stadsvandring runt klostret och de små fina gränderna. dag 3 startade men med ett stopp i Älmhult och IKEA-museet. Efter en rundvandring på egen hand där bjöd distriktet på lunch innan det blev dags för att fortsätta hemåt efter en lyckad resa med nöjda resenärer och även fint väder.

ALE STENAR

 

Rapport från Distriktets resa till Österlen från Södra Närkeavdelningens hemsida

maj 2022

Årets resa gick till Österlen den 17-20 maj, vi var 47 medlemmar från distrikt Örebro som startade en tidig morgon, när alla var uppsamlade så styrde vi mot Engelska trädgården i Kivik. Där fick vi en guidad tur och berättelsen om hur trädgården kom till. Sen åkte vi till vårt Hotell i Simrishamn en mysig liten stad. Efter att vi ätit middag så var de flesta trötta och sov tidigt. Dag 2 hade vi en guide med oss i bussen för att visa oss Österlen. Glimmingehus Ale Stenar och piratens grav samt Brösarps backar. God mat på Kåseberga bistro och även på hotellet när vi kom åter vid 17 tiden. Vackert böljande landskap och stora Rapsfält som blommade för fullt. Dag 3 lämnade vi hotellet för att åka mot Ystad men först Kiviks musteri och den fina äppelträdgården. Efter det så åkte vi till Ystad för lite egen tid innan giden mötte upp oss för en liten rundvandring i Wallanders fotspår. Nu börjar det kännas i benen att vi gått mycket buss mot hotell i Kristianstad och middag. Efter frukost var det dags för hemfärd men ett stopp på IKEA museet och lunch först. Nu tar vi sista etappen med ett kaffestopp alla nöjda och glada med resan, nu får vi planera för 2023 års resa många tips fick vi in.

GLIMMINGE HUS

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

MARIEBERG 18 maj 2022

Bussen gick från garaget på Gjuterigatan klockan 09.00 och vidare via Strömtorp till samhället.  Många affärer och matställen finns på Marieberg och alla tycktes vara nöjda och belåtna med shoppandet och mätta efter restaurangbesöken. Hemresan gick via Fjugesta och Svartå..

________________________________________________________________________________________________________________________-

 

l

Färgbilden som är taget på vårmötet blev lite suddig. Svart/vita bilden finns i Degerfors Hembygdsförenings arkiv och är lite tydligare.

VÅRMÖTE

onsdag 20 april mars klockan 14.00 på Tunet.

Vi åt sill och potatis eller köttbullar och potatis. Lennart Erlandsson spelade och sjöng populära låtar och vi lyssnade och ibland klappade vi takten enligt Lennarts önskan. Ett femtiotal medlemmar hade kommit trots att det var årets hittills varmaste och soligast dag. Det var sista mötet före sommaruppehållet. En lista för anmälan till ”shoppingresa” till Marieberg cirkulerade.

 

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

ÅRSMÖTET

onsdag 16 mars klockan 14.00 på Tunet.

Årsmötet brukar vara i februari men på grund av Coronan var det flyttat till mars. Äntligen är de flesta restriktioner borttagna!

Dagordning

 1.  Mötets öppnande
 2.  Mötets behöriga utlysning
 3.  Parentation
 4.  Dagordning
 5.  Val av presidium

Ordförande   (Bengt Persson)

Sekreterare   (Inga-Britt Nilsson)

Protokolljusterare 2 st.   Håkan Karlsson och Per Gräsberg

 1.  Verksamhetsberättelse
 2.  Ekonomisk redovisning
 3.  Revisorernas berättelse
 4.  Beslut om ansvarsfrihet
 5.  Val 
 6.  Gästerna har ordet
 7.  Utmärkelser och avtackningar
 8.  Underhållning (Nattsudd)
 9.  Kaffe och lotteridragning
 10.  Avslutning

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Styrelsen för SKPF avdelning 29 avger följande berättelse över verksamhetsåret 2021:

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande:                   Per Bäckman

Vice ordförande:           Stina Jansson

Kassör:                              Bertil Arnelid

Sekreterare:                    Inga-Britt Nilsson

Ledamot:                          Viola Norrman

Ersättare:                         Berit Johansson, Gun Ehrnström

Revisorer:                        Karin Persson, Lisa Svensson

Revisorsersättare:         Elisabeth Hamberg, Bengt Persson

Studieorganisatör:       Styrelsen

Reseledare:                      Bengt Persson

Valberedning:                 Styrelsen, sammankallande: Per Bäckman

 MEDLEMMAR:

31 december var medlemsantalet 385 st.

MÖTEN

Under året har vi inte hållit några protokollförda medlemsmöten. Årsmötet hölls med 3 personer.

REPRESENTATION                              

Stina Jansson och Viola Norrman representerar avdelning 29 i KPR.

Per Bäckman har deltagit i SKPF:s resegrupp samt i distriktsstyrelsen.

Per Bäckman har varit ledamot i distriktets valberedning.

VERKSAMHET

Februari:     Årsmötesförhandlingar med Per Bäckman, Inga-Britt Nilsson och Bengt Persson.

På grund av Coronapandemin ställdes all verksamhet för 2021 in tills vidare.

Ekonomi och fackliga kontakter

SKPF avdelning 29 framför härmed ett stort tack till Landstinget genom SKPF distrikt Örebro län för ekonomiska bidrag. Ett innerligt tack till våra medlemmar som troget kommer på våra möten samt skänker gåvor till lotterierna och inte minst den goda köplusten av lotter.

STUDIER OCH KURSER

Årets studieverksamhet har varit nedlagd på grund av Coronapandemin. Vi har endast haft stavgången.

STUDIER befriar oss från att inte ha något att göra! 

RESOR OCH AKTIVITETER

Inga resor eller annan aktivitet har förekommit.

SLUTORD

Vi vill på detta sätt tacka alla våra medlemmar för att ni valt ett medlemskap i SKPF.

Ju fler medlemmar, desto mer kan vi göra tillsammans. Medlemsavgiften ska naturligtvis användas för att genomföra bra och roliga aktiviteter.

Förtroendevalda och medlemmar ska tillsammans skapa meningsfull samvaro och utvecklande verksamhet.

Ett stort TACK!

Degerfors i mars 2022 

Per Bäckman Stina Jansson  Inga-Britt Nilsson  Viola Norrman  Bertil Arnelid                                     

 

PROTOKOLL

Fört vid ÅRSMÖTE med SKPF avdelning 29 Degerfors

Degerfors Folkets Hus, Tunet

Onsdag 16 mars 2022 kl 14.00

 

MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Per Bäckman hälsade alla hjärtligt välkomna särskilt distriktets ordförande Agneta Nilsson och underhållare Nattsudd till årsmötet.

MÖTETS UTLYSANDE

Frågan om mötet var behörigt utlyst besvarades med JA.

PARENTATION

Vi tände ett ljus för våra medlemmar som gått ur tiden under år 2021. Efter en tyst minut spelades ”Jag har hört om en stad ovan molnen” med Nattsudd.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förslag till dagordning lästes upp och godkändes.

VAL AV PRESIDIUM FÖR ÅRSMÖTET

Till ordförande för mötet valdes Bengt Persson, sekreterare Inga-Britt Nilsson och justerare Håkan Karlsson samt Per Gräsberg.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp, godkändes och lades

till handlingarna.

EKONOMISK REDOVISNING

Kassarapporten lästes. Godkändes.

REVISORERNAS BERÄTTELSE

Årsmötets ordförande Bengt Persson läste upp revisorernas berättelse som därefter godkändes. (Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse projekterades på duk och fanns också på papper under årsmötet).

BESLUT OM ANSVARSFRIHET

Mötet beslutade att i enlighet med revisorernas berättelse ge styrelsen full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

VAL TILL OLIKA UPPDRAG INOM AVDELNINGEN

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter + 2 ersättare och styrelsen konstitueras vid första styrelsemöte.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande:

Ordförande Per Bäckman, kvarstår 1 år

Kassör Bertil Arnelid, omval 2 år

Ledamöter:

Inga-Britt Nilsson, kvarstår 1 år

Stina Jansson, kvarstår 1 år

Viola Norrman, omval 2 år

Styrelseersättare

Berit Johansson, omval 1 år

Bengt Persson, nyval 1 år 

Revisorer

Karin Persson, omval 2 år

Lisa Svensson, kvarstår 1 år

Revisorsersättare

Elisabeth Hamberg, omval 1 år

Bengt Persson, omval 1 år

Valberedningen

Styrelsen

Sammankallande Per Bäckman             

 

Representanter till Distriktets representantskap

Inga-Britt Nilsson, omval 1 år

Bertil Arnelid, omval 1 år

Stina Jansson, omval 1 år

Viola Norrman, omval 1 år

Berit Johansson, omval 1 år

Ersättare

Bengt Persson, omval 1 år

 

KPR

Stina Jansson, vald på styrelsemöte, 2022-2023

Viola Norrman, vald på styrelsemöte, 2022-2023

Per Bäckman, ersättare

GÄSTERNA HAR ORDET

Distriktets ordförande tackade för inbjudan och efterlyste en kassör till distriktet samt berättade att distriktets resa utgår från Örebro 17/5. Folkparksdagen förläggs även i år i Krokbornsparken 18/8. 

AVTACKNINGAR OCH UTMÄRKELSER

Vi hade inga avtackningar eller utmärkelser detta möte utan gör det vi ett annat tillfälle.

UNDERHÅLLNING

Dagens underhållning bestod av Nattsudd (Kent Olsson och Christer Dahlberg) som spelade och sjöng låtar med Värmlandsanknytning samt berättade några roliga historier.

KAFFE OCH LOTTERIDRAGNING

Mötet avslutades med kaffe, en läcker smörgås och en god kaka samt dragning på årorna och närvarolotteriet.

Nattsudd spelade en stund till.

AVSLUTNING

Därefter tackade ordförande Per Bäckman för visat intresse och tackade även för fortsatt förtroende i styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Per Bäckman (ordförande),  Bengt Persson (ordförande underårsmötet), Inga-Britt Nilsson (sekreterare)

Justerare                               Justerare:

Håkan Karlsson                  Per Gräsberg