MÖTEN UNDER ÅR 2022.

| 3 mars 2022

ÅRSMÖTET onsdag 16 mars, VÅRMÖTE onsdag 20 april. Medlemsmöte 21 september. Höstmöte 19 oktober.

Medlemsmöte onsdagen 16 november

Jullandgång med must, kaffe och kaka.

_____________________________________________________________________________________

Höstmöte 19 oktober 2022

Efter godkännande av Verksamhetsplan och Budget för  år 2023 spelade Bo Göran Röös från Filipstad dragspel och Leif Lidén från Kristinehamn gitarr och sjöng samt berättade historier.

________________________________________________________________________________

Medlemsmöte 21 september 2022

Gladiatonerna från Karlskoga spelade och sjöng. Deltagarna i bandet heter Leif Löfgren (ledare),  Benny Westergren , Lennart Brattström, Leif Axelsson (klarinett och bor i Degerfors), Hans-Erik Nilsson, Marianne Wiljeland, Lorens Moro och Sten Broström. Alla kunde sjunga varsin låt och några sjöng fler låtar som gitarristen Marianne som hade en fin röst trots att hon är över nittio, Förutom klarinett och gitarr spelades munspel och dragspel.

_________________________________________________________________________________________

 

l

Färgbilden som är taget på vårmötet blev lite suddig. Svart/vita bilden finns i Degerfors Hembygdsförenings arkiv och är lite tydligare.

VÅRMÖTE

onsdag 20 april mars klockan 14.00 på Tunet.

Vi åt sill och potatis eller köttbullar och potatis. Lennart Erlandsson spelade och sjöng populära låtar och vi lyssnade och ibland klappade vi takten enligt Lennarts önskan. Ett femtiotal medlemmar hade kommit trots att det var årets hittills varmaste och soligast dag. Det var sista mötet före sommaruppehållet. En lista för anmälan till “shoppingresa” till Marieberg cirkulerade.

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

ÅRSMÖTET

onsdag 16 mars klockan 14.00 på Tunet.

Årsmötet brukar vara i februari men på grund av Coronan var det flyttat till mars. Äntligen är de flesta restriktioner borttagna!

 

PROTOKOLL

Fört vid ÅRSMÖTE med SKPF avdelning 29 Degerfors

Degerfors Folkets Hus, Tunet

Onsdag 16 mars 2022 kl 14.00

 

MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Per Bäckman hälsade alla hjärtligt välkomna särskilt distriktets ordförande Agneta Nilsson och underhållare Nattsudd till årsmötet.

MÖTETS UTLYSANDE

Frågan om mötet var behörigt utlyst besvarades med JA.

PARENTATION

Vi tände ett ljus för våra medlemmar som gått ur tiden under år 2021. Efter en tyst minut spelades ”Jag har hört om en stad ovan molnen” med Nattsudd.

FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förslag till dagordning lästes upp och godkändes.

VAL AV PRESIDIUM FÖR ÅRSMÖTET

Till ordförande för mötet valdes Bengt Persson, sekreterare Inga-Britt Nilsson och justerare Håkan Karlsson samt Per Gräsberg.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp, godkändes och lades

till handlingarna.

EKONOMISK REDOVISNING

Kassarapporten lästes. Godkändes.

REVISORERNAS BERÄTTELSE

Årsmötets ordförande Bengt Persson läste upp revisorernas berättelse som därefter godkändes. (Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse projekterades på duk och fanns också på papper under årsmötet).

BESLUT OM ANSVARSFRIHET

Mötet beslutade att i enlighet med revisorernas berättelse ge styrelsen full ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

VAL TILL OLIKA UPPDRAG INOM AVDELNINGEN

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter + 2 ersättare och styrelsen konstitueras vid första styrelsemöte.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande:

Ordförande Per Bäckman, kvarstår 1 år

Kassör Bertil Arnelid, omval 2 år

Ledamöter:

Inga-Britt Nilsson, kvarstår 1 år

Stina Jansson, kvarstår 1 år

Viola Norrman, omval 2 år

Styrelseersättare

Berit Johansson, omval 1 år

Bengt Persson, nyval 1 år 

Revisorer

Karin Persson, omval 2 år

Lisa Svensson, kvarstår 1 år

Revisorsersättare

Elisabeth Hamberg, omval 1 år

Bengt Persson, omval 1 år

Valberedningen

Styrelsen

Sammankallande Per Bäckman             

 

Representanter till Distriktets representantskap

Inga-Britt Nilsson, omval 1 år

Bertil Arnelid, omval 1 år

Stina Jansson, omval 1 år

Viola Norrman, omval 1 år

Berit Johansson, omval 1 år

Ersättare

Bengt Persson, omval 1 år

 

KPR

Stina Jansson, vald på styrelsemöte, 2022-2023

Viola Norrman, vald på styrelsemöte, 2022-2023

Per Bäckman, ersättare

GÄSTERNA HAR ORDET

Distriktets ordförande tackade för inbjudan och efterlyste en kassör till distriktet samt berättade att distriktets resa utgår från Örebro 17/5. Folkparksdagen förläggs även i år i Krokbornsparken 18/8. 

AVTACKNINGAR OCH UTMÄRKELSER

Vi hade inga avtackningar eller utmärkelser detta möte utan gör det vi ett annat tillfälle.

UNDERHÅLLNING

Dagens underhållning bestod av Nattsudd (Kent Olsson och Christer Dahlberg) som spelade och sjöng låtar med Värmlandsanknytning samt berättade några roliga historier.

KAFFE OCH LOTTERIDRAGNING

Mötet avslutades med kaffe, en läcker smörgås och en god kaka samt dragning på årorna och närvarolotteriet.

Nattsudd spelade en stund till.

AVSLUTNING

Därefter tackade ordförande Per Bäckman för visat intresse och tackade även för fortsatt förtroende i styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Per Bäckman (ordförande),  Bengt Persson (ordförande underårsmötet), Inga-Britt Nilsson (sekreterare)

Justerare                               Justerare:

Håkan Karlsson                  Per Gräsberg