Medlemsmöten 2023

| 19 januari 2023

Rune Blidh sjöng 18 januari 2023, Strömtorparna spelade 15 februari 2023 och 15 mars var Seniorshoppen på Tunet och visade kläder. Vårmöte 19 april, Anhörigdag 20 april 2023 och 20 september blev vi underhållna av Bengt Olov Söderberg. 18 oktober var det Höstmöte med beslut om nästa års verksamhet och budget. Underhållning av Titti Hansson. 15 november. Vi åt Jullandgångar och Bergslagens Räddningstjänst informerad

Möte 15 november

Vi åt goda JULLANDGÅNGAR och fick lära oss att undvika bränder. Sean Stolt-Ekeberg från Bergslagens Räddningstjänst uppmanade oss bland annat att inte ladda mobilen under natten.

Höstmöte 8 oktober

med beslut om nästa års verksamhet och budget.  Underhållning av Titti Hansson från Nora som spelade gitarr, sjön och varvade sången med historier.

Mötet 20 september

började med att Catarina Lindström från KT-Kuriren informerade oss om att tidningen ska ges ut tisdag, torsdag och lördag från nästa månad. Därefter blev vi underhållna av Bengt Olov Söderberg som spelade och sjöng kända låtar från 60- och 70-talet. Vi var ett femtiotal personer som lyssnade.

VÅRMÖTET 19 april

Sill och potatis eller köttbullar och potatis. Vi var cirka 60 personer som träffades under eftermiddagen på Tunet och åt oss mätta.
Information av polisman Andreas Pettersson.

___________________________________________________________________________________-

ANHÖRIGDAG

torsdag 20 april  2023 på Teatersalongen i Folkets Hus klockan 13.00 till 16.00. Tema NÄRA VÅRD. Seminarium, information från föreningar, fika och tipspromenad. Medverkande: Ingmar Ångman, Välfärd och Folkhälsa, Områdeschef Jan Sundelius, Region Örebro län, Samordnare när vård, Representanter från alzheimerfonden, Degerfors kommun och Svenska kyrkan

____________________________________________________________________

Seniorshoppen

visade kläder 15 mars 2023. Två kvinnliga och en manligt person från Degerforsavdelningen ställde upp som manikänger. Kaffe med goda smörgåsar och stinakakor serverades.

_____________________________________________________________________________________

Strömtorparna underhöll oss 15 februari  då vi hade vårt ÅRSMÖTE

Det är tradition att Orkestern STRÖMTORPARNA ska underhålla oss under varje årsmöte. Så även i år då de var en kvartett välklingande musiker. Längst fram sitter Krister Dalberg med sitt dragspel och bakom honom spelar Lars Friberg trumpet, Göran Karlsson bas och Göran Johansson gitarr.

Här är det Lars Friberg som är i förgrunden och har bytt ut trumpeten mot ett dragspel. De spelade inte bara utan de sjöng även till många låtar och det lät riktigt bra. Krister berättade roliga historier.

Själva årsmötet är inte så mycket att nämna om mer än att det var idel omval. Verksamhetsberättelsen och årsmötesprotokollet finns i slutet av denna sida.

__________________________________________________________________________

Rune Blidh från Kristinehamn underhöll oss under det första månadsmötet 18 januari. Här är en bild på Rune:

Rune har varit här förr och då sjöng han den här låten som han även gjorde onsdagen 18 januari 2023. Vi kan läsa om Rune Blidh på internet och på YouTube finns flera låtar.

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022

Styrelsen för SKPF avdelning 29 avger följande berättelse över verksamhetsåret 2022:

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande:                    Per Bäckman

Vice ordförande:            Stina Jansson

Kassör:                              Bertil Arnelid

Sekreterare:                    Inga-Britt Nilsson

Ledamot:                         Viola Norrman

Ersättare:                         Berit Johansson, Bengt Persson

Revisorer:                        Karin Persson, Lisa Svensson

Revisorsersättare:       Elisabeth Hamberg, Bengt Persson

Studieorganisatör:       Styrelsen

Reseledare:                     Bengt Persson

Valberedning:                 Styrelsen, sammankallande: Per Bäckman

MEDLEMMAR:

31 december var medlemsantalet 380 st.

MÖTEN

Under året har vi hållit 4 st  protokollförda medlemsmöten.

20 april Vårmöte med sill och potatis, ca 50 pers. 21 september, ca 55 deltagare. 19 oktober, ca 45 deltagare. 16 november, jullandgång med ca 68 medlemmar.

Årsmötet hölls 16 mars med ca 55 deltagande medlemmar.

9 st. protokollförda styrelsemöten.

REPRESENTATION                              

Stina Jansson och Viola Norrman representerar avdelning 29 i KPR. Per Bäckman har deltagit i SKPF:s resegrupp samt i distriktsstyrelsen. Per Bäckman har varit ledamot i distriktets valberedning. Per Bäckman och Siw Karlsson är representanter i kommunens Matråd.

VERKSAMHET

Mars:           Årsmöte med ca 55 medlemmar.

April:           Medlemsmöte med sill och potatis, ca 55 medlemmar.

Maj:             Shoppingresa till Marieberg, Örebro, ca 36 deltagare.

Augusti:      Programmöte med styrelsen.

Sept:            Medlemsmöte med Gladiatonerna, ca 55 medlemar.

Oktober:     Höstmöte med Röös och Lindén, ca 45 medlemmar.

Nov.             Jullandgång, ingen underhållning, ca 68 medlemmar.

Shoppingresa till Bergvik, Karlstad, ca 35 deltagare

 EKONOMI OCH FACKLIGA KONTAKTER

SKPF avdelning 29 framför härmed ett stort tack till Regionen genom SKPF distrikt Örebro län för ekonomiska bidrag. Ett innerligt tack till våra medlemmar som troget kommer på våra möten samt skänker gåvor till lotterierna och inte minst den goda köplusten av lotter.

STUDIER OCH KURSER

Cirklar som varit aktiva är ”Gubbträffen”, Stavgången och Sycirkeln i FH.

STUDIER befriar oss från att inte ha något att göra!

RESOR OCH AKTIVITETER

Vi har haft 2 shoppingresor, en till Bergvik Karlstad med ca 34 deltagare och en till Marieberg Örebro med ca 36 deltagare samt medlemmar som var med på distriktets resa till Österlen och folkparksdagen i Krokbornsparken, Hällefors.

SLUTORD

Vi vill på detta sätt tacka alla våra medlemmar för att ni valt ett medlemskap i SKPF.

Ju fler medlemmar, desto mer kan vi göra tillsammans. Medlemsavgiften ska naturligtvis användas för att genomföra bra och roliga aktiviteter.

Förtroendevalda och medlemmar ska tillsammans skapa meningsfull samvaro och utvecklande verksamhet.

Ett stort TACK!

Degerfors i februari 2023

Per Bäckman, ordförande, Stina Jansson, vice ordförande, Inga-Britt Nilsson, sekreterare

Bertil Arnelid, kassör och Viola Norrman, ledamot.   

 

PROTOKOLL                                       Fört vid ÅRSMÖTE med SKPF avd 29 Degerfors

PLATS                                                     Degerfors Folkets Hus, Tunet

TID                                                           Onsdag 15 februari 2023 kl 14.00

NÄRVARANDE                                   Ca 50 personer

 

 • 1 MÖTETS ÖPPNANDE

Ordförande Per Bäckman hälsade alla hjärtligt välkomna särskilt våra gäster från SKPF i Kristinehamn och underhållare Strömtorparna till årsmötet.

 • 2 MÖTETS UTLYSANDE

Frågan om mötet var behörigt utlyst besvarades med JA.

 • 3 PARENTATION

Vi tände ett ljus för våra medlemmar som gått ur tiden under år 2022. Efter en tyst minut spelades ”Jag har hört om en stad ovan molnen” av Strömtorparna.

 • 4 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING

Förslag till dagordning lästes upp och godkändes.

 • 5 VAL AV PRESIDIUM FÖR ÅRSMÖTET

Till ordförande för mötet valdes Bengt Persson, sekreterare Inga-Britt Nilsson och justerare Håkan Karlsson samt Per Gräsberg.

 • 6 VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Styrelsens verksamhetsberättelse lästes upp, godkändes och lades

till handlingarna. (bilaga 1)

 • 7 EKONOMISK REDOVISNING

Kassarapporten lästes. Godkändes.

(se bilaga 2)

 • 8 REVISORERNAS BERÄTTELSE

Årsmötets ordförande Bengt Persson läste upp revisorernas berättelse som därefter godkändes. (se bilaga 3)

 • 9 BESLUT OM ANSVARSFRIHET

Mötet beslutade att i enlighet med revisorernas berättelse ge styrelsen full ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar.                   

 • 10 VAL TILL OLIKA UPPDRAG INOM AVDELNINGEN

Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter + 2 ersättare och styrelsen konstitueras vid första styrelsemöte.

Årsmötet beslutade i enlighet med valberedningens förslag att välja följande:

Ordförande Per Bäckman, omval 2 år

Kassör Bertil Arnelid, kvarstår 1 år

Ledamot

Inga-Britt Nilsson, omval 2 år

Stina Jansson, omval 2 år

Viola Norrman, kvarstår 1 år

Styrelseersättare

Berit Johansson, omval 1 år

Bengt Persson, omval 1 år

Revisorer

Karin Persson, kvarstår 1 år

Lisa Svensson, omval 2 år

Revisorsersättare

Elisabeth Hamberg, omval 1 år

Monica Jakobsson, nyval 1 år

 Valberedningen

Styrelsen

Sammankallande Per Bäckman           

 

Repr. Till Distriktets representantskap

Inga-Britt Nilsson, omval 1 år

Bertil Arnelid, omval 1 år

Stina Jansson, omval 1 år

Viola Norrman, omval 1 år

Berit Johansson, omval 1 år

Ersättare

Bengt Persson, omval 1 år

KPR

Stina Jansson, vald på styrelsemöte, 2022-2023

Viola Norrman, vald på styrelsemöte, 2022-2023

Per Bäckman, ersättare

 11 GÄSTERNA HAR ORDET

Vi hade två gäster från SKPF i Kristinehamn. Deras ordförande Anneli Eriksson tackade för inbjudan, pratade lite om verksamheten inom föreningen och önskade oss lycka till i framtiden.

 • 12 AVTACKNINGAR OCH UTMÄRKELSER

Vi hade inga avtackningar eller utmärkelser detta möte.

 • 13 UNDERHÅLLNING

Dagens underhållning bestod av Strömtorparna som spelade och sjöng gamla kända låtar samt berättade några roliga historier.

 • 14 KAFFE OCH LOTTERIDRAGNING

Mötet avslutades med kaffe, en läcker smörgås och en god kaka samt dragning på årorna och närvarolotteriet.

Strömtorparna spelade en stund till.

 • 15 AVSLUTNING

Därefter tackade ordförande Per Bäckman för visat intresse och tackade även för fortsatt förtroende i styrelsen och förklarade mötet avslutat.

Per Bäckman                      Bengt Persson                           Inga-Britt Nilsson

Ordförande                         Ordförande för mötet                Sekreterare

Justerare:                                                                       Justerare:

Håkan Karlsson                                                             Per Gräsberg