Medlemsmötet i september

| 19 september 2019

Besök av brottsofferjouren

Ingela från Brottsofferjouren berättade om deras verksamhet. Viktigt för oss pensionärer är att vara på sin vakt för att inte bli lurad och veta hur vi ska bete oss om det händer till exempel ett inbrott i vårt hus eller i vår lägenhet. Ingela talade utan uppehåll i nästan en timme och vi fick ställa frågor. Ljudet från högtalaren fungerade bra och samtidigt visade hon text på duk från sin dator så att det var lätt att följa med. Vi var ett sextiotal medlemmar och efter Brottsofferjourens information var det Bengt Persson tur att informera om resor. Pelle Bäckman informerade om studiecirklar och kommande möten. Sedan blev det fika med kaffe, smörgås och en kaka innan det var dags för lottdragning.

Här är Brottsofferjourens hemsida: www.brottsofferjouren.se (tyvärr fungerar inte att länka)