Årsmöte den 5 april

| 20 november 2023

Rapport från Årsmötet som genomfördes på Rältagården i Djurås den 5 april.

Rapport från Årsmötet som genomfördes på Rältagården i Djurås den 5 april. Innan mötet startade, så fick vi en berättelse av ägaren till Rältagården hur och varför man hade startat Rältagården och byggt upp verksamheten. Maten lagades med lokala råvaror. Det fanns möjlighet att hyra lokaler och mat vid olika tillställningar såsom tex. födelsedagar, bröllop och jul. Det var intressant hur man hade lyckats så bra. Efter detta så serverades en lunch med gårdens delikatesser.
Ann Chrona distriktets ordförande hälsade alla välkomna och öppnade årsmötet. Till presidiet valdes Anki Dåderman som ordförande och Per-Olov Knuts som sekreterare.
På årsmötet behandlades styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelse för 2022 samt ansvarsfrihet för styrelsen efter att revisorn Inger Wahlman läste revisionsberättelsen.
Val av ledamöter till styrelsen: Omval på Ann Chrona som ordförande, omval på ledamöterna Marianne Hirsch och Per-Olov Knuts på två år samt omval på Ulla-Britt Johansson, Anders Wennberg, Inger Hjort, Gun Olmats och nyval på Hans Niburg som ersättare alla på ett år.
Som NTF-Ombud valdes Anders Wennberg på två år.
Till ordinarie revisor omvaldes Inger Wahlman på två år samt ersättare på ett år Åke Sterner och Christer Björling.
Till SKPF:s kongress 2023 valdes Anders Wennberg, Marianne Hirsch, Anna Niburg och Ulla-Britt Johansson för att representera Distrikt Dalarna.
Nomineringar av ledamöter, ersättare mm från distriktet till förbundsstyrelsen fastställdes på årsmötet.
På årsmötet fastställdes höstens representantskap den 26 november i Borlänge och årsmötet den 24 april 2024 i Mora då avdelning 92 Mora ansvarar för att arrangera mötet.