Distrikt Dalarnas Årsmöte 2024.

| 12 april 2024

Distrikt Dalarna har genomfört sitt Årsmöte, på Andreasgården i Mora.

Distrikt Dalarna har genomfört sitt Årsmöte, på Andreasgården i Mora. Före årsmötet serverades en sopplunch bestående av potatis- och purjolökssoppa och smörgås. Efter lunchen välkomnade Ann Chrona, ordförande i distriktet, representantskapsledamötena och öppnade mötet. Till presidiet för mötet valdes Birgitta Solberg som ordförande och till sekreterare valdes Mona Månsson. Årsmötet pausades för att lyssna på Sabri Liljeblad som spelade och sjöng bl.a. Turistens klagan, Flickan och Kråkan samt många andra medryckande sånger. Efter underhållningen så öppnades mötet igen och årsmötesförhandlingarna fortsatte. På årsmötet behandlades styrelsens verksamhets- och räkenskapsberättelse för 2023 samt ansvarsfrihet för styrelsen efter att distriktets revisor Jan Belin läst revisionsberättelsen. Val av ledamöter till styrelsen: Omval på Karin Hansson som kassör, omval på ledamöterna Anna-Riekje Niburg, Barbro Lindroth och Kurt Podgorski på två år samt omval på Ulla-Britt Johansson, Anders Wennberg, nyval på Kerstin Karlsdotter, omval på Inger Hjort och Gun Olmats som ersättare, alla på ett år. Till ordinarie revisor omvaldes Jan Belin på två år samt ersättare på ett år Åke Sterner och Christer Björling. Till valberedning omvaldes Solveig Hansson som sammankallande, Birgitta Andersson och Mona Månsson på ett år. På årsmötet fastställdes höstens representantskap till den 23 november i Borlänge och årsmötet i mars 2025 i Borlänge då avdelning 57 ansvarar för att arrangera mötet. Datum för årsmötet fastställs på höstmötet. Ann Chrona informerade att SKPF fyller 75 år, vilket kommer att firas under året. Då kom det även upp att avdelning 90 Nedansiljan fyller 10 år i höst Presidiet fick en varsin blomma för väl utfört arbete under årsmötet samt justerarna/rösträknarna. Efter mötet serverades kaffe och kaka samt en bit smörgåstårta till de som har långt att åka för att komma hem. Stort tack till avdelning 92 Mora som arrangerat Distrikt Dalarna Årsmöte.