Distriktets höstmöte 2022

| 20 november 2023

Rapport från Distriktets höstmöte 27 oktober, 2022.

Distrikt Dalarnas representantskap, höstmöte för Distriktet, genomfördes i Kulturhuset Svanen i Borlänge. Mötet hölls i stora salen och för de som kom långväga ifrån, så serverades kaffe innan mötet startade.
Mötet fick en historieberättelse om IOGT och dess verksamhet av Göte Jönsson.
Ann Chrona hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Till ordförande för mötet valdes Ann Chrona och sekreterare Marianne Hirsch. På höstmötet behandlades budget och verksamhetsplan 2023, arvoden och uppkopplingskostnader, regler för uppvaktning mm av aktiva förtroendevalda samt medlemsavgift för distriktet 2023.
Ann Chrona påminde om Distriktets årsmöte (representantskapsmöte) den 8 april 2023 i Leksand eller Rättvik.
Efter höstmötet serverades kaffe och smörgås samtidigt som Droppen Sundberg från Riksteatern och Mats Höjer från Dalateatern informerade om hur det på bästa möjliga sätt går att arrangera kulturarrangemang inom teatern till hela länet. Det gavs även ut information till deltagarna.