NATIONELLA HJÄLPMEDELSDAG

| 21 september 2020

Vägen till hjälpmedel Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? Här får du guidning. Vart vänder jag mig om jag behöver hjälpmedel? För att låna hjälpmedel från region eller kommun måste ditt

behov av hjälpmedel bedömas. Du träffar en förskrivare som  

utreder behovet och beslutar vilket eller vilka hjälpmedel som  passar dina behov. Förskrivaren kan till exempel vara en  arbetsterapeut, fysioterapeut, logoped, audionom eller  sjuksköterska.  

Kontaktväg?  

Beroende på dina behov ser vägen till hjälpmedel olika ut. I  denna broschyr ges några exempel. Känner du dig osäker kan du  vända dig till din vårdcentral för rådgivning.  

Mer information finns även att läsa här: www.1177.se  (Välj rubrik Behandling & hjälpmedel, och sedan Hjälpmedel).    

Kostar det något?  

Hjälpmedel är oftast ett lån och lämnas tillbaks när ditt behov  upphör eller förändras. Du betalar en hjälpmedelsavgift på 150kr,  andra avgifter kan förekomma tex 500 kr för en hörapparat.  

Har du svårt att läsa din post?  

Har du trots nya glasögon fortfarande svårt att läsa finns det hjälp  att få. Syncentralen provar bland annat ut hjälpmedel för att  underlätta läsning. Du kommer till syncentralen på remiss, oftast  från ögonläkare.  

Har du svårt att andas?  

Det finns sjukdomar som gör att din kropp inte får tillräckligt med  syre. För att kunna bo kvar i ditt eget hem finns det möjlighet att  få syrgas installerad i hemmet. Kontakta din behandlande läkare  eller vårdcentral.

Har du börjat få svårt att resa dig upp från möblerna hemma  eller orkar ej gå lika långt som tidigare?  

Det finns hjälpmedel, tex rollator, rullstol, toalettförhöjare eller  förhöjningsklossar som kan hjälpa dig att bevara din  självständighet. Vänd dig till din vårdcentral eller till din kommun  så kan fysioterapeut/sjukgymnast eller/och arbetsterapeut hjälpa  dig.  

Har du svårt att tala, larma, minnas eller komma i tid? På  KLOK (Kommunikation, Larm, Omgivningskontroll, Kognition) kan  du få hjälpmedel. Du kommer till KLOK tillsammans med din  förskrivare (tex. arbetsterapeut, logoped eller sjukgymnast).  Gemensamt hittar vi den lösning som passar dig bäst. Kontakta  din behandlande läkare eller vårdcentral. 

Har du besvär från urinblåsa och/eller tarm?  

Då har du rätt att få utredning och behandling av dina besvär.  Kontakta din vårdcentral eller sjuksköterska i kommunens  hemsjukvård. De kan också förskriva hjälpmedel, exempelvis  inkontinensskydd eller kateter.  

  

Har du svårt att höra personer i din omgivning?  På Hörcentralen kan du få hörapparat och andra hörhjälpmedel  utprovade. På Pedagogisk hörselvård kan du få ytterligare  information och stöd. Kontakta oss via www.1177.se för en Egen  Vårdbegäran eller ring 010-249 21 29  

Har du svårt att höra i vissa situationer p.g.a. din  hörselnedsättning eller dövhet? På Tolkcentralen finns det  Teckenspråkstolkar, Dövblindtolkar, Skrivtolkar och TSS-tolkar.  Kontakta samordnaren på tolkcentralen 010 249 03 01. 

Har du på grund av sjukdom fått betydande eller total  hårbortfall?  

Via en läkare kan du få remiss för utprovning av tex peruk/toupé  eller kosmetisk tatuering. Kontakta din behandlande läkare eller  vårdcentral. 

Har du ont eller är svullen på grund av ett bråck/åderbråck?  Kontakta då din läkare på vårdcentralen som bedömer ditt behov  och sedan skickar remiss till OTA (ortopedtekniska avdelningen)  för utprovning av bråckband eller kompressionsstrumpor.  

Dalarnas Hjälpmedelscenter -DHC 

Dalarna Hjälpmedelscenter uppdrag är att genom hjälpmedel,  habiliterings- och rehabiliteringsinsatser, rådgivning, konsultation,  information samt tolktjänst, bidra till bästa möjliga livssituation för  personer med olika funktionsvariationer. Detta gäller för alla  åldrar och i hela länet. Vi är cirka 160 medarbetare och  samarbetar med primärvård, specialistsjukvård och Dalarnas  kommuner.  

Har du behov av praktiska och smarta produkter som  underlättar i vardagen? Besök gärna någon av våra  hjälpmedelsshopar i Borlänge, Falun, Mora och Ludvika.  

Har du eller din förening/organisation m.m. behov av  information om vägen till hjälpmedel, aktivt och hälsosamt  åldrande, fall- och olycksprevention eller verksamheten på  Dalarnas Hjälpmedelscenter? Hör av dig till oss så berättar vi  mer. Telefon 0243-497872 eller maila  

hjalpmedelsshopen.borlange@regiondalarna.se  

Har du övriga frågor så är du välkommen att ringa vår  kundservice/växel på 0243 49 78 70