Ordförande/vice ordförande utbildning 19 april

| 20 november 2023

Den 19 april kallade utbildningsansvarige, Birgitta Andersson, distriktets och avdelningarnas ordförande och vice ordförande till konferens

Den 19 april kallade utbildningsansvarige, Birgitta Andersson, distriktets och avdelningarnas ordförande och vice ordförande till konferens i avdelning 57:s lokaler i Borlänge. Anders Wennberg, ordförande i avdelning 6, höll i utbildningen och förbundets studiematerial gicks igenom. Närvarande var Anna-Riekje Niburg och Mona Månsson avdelning 92 Mora, Marianne Hirsch och Inger Hjort avdelning 109 Avesta, Nikola Hacklin och Ulla-Britt Johansson avdelning 108 Ludvika- Smedjebacken, Anders Wennberg och Anders Pettersson avdelning 6 Falun, Barbro Lindroth och Ingrid Norberg avdelning 57 Borlänge samt Ann Chrona distriktet och utbildningsansvarige Birgitta Andersson. Per-Olov Knuts var med som rapporteringsansvarig till ABF. Det var många diskussioner gällande uppdragen.