Årsmötet 2023

| 28 mars 2023

Distriktets ordförande Lars Johansson hälsade alla välkomna och inledde årsmötet med en parentation över avlidna medlemmar.

SKPFs förbundsordförande Liza di Paolo-Sandberg utsågs till ordförande för årsmötet. Sekreterare var Kerstin Markström. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar och lunch så fick deltagarna en intressant föreläsning om Trygghetens hus i Bollnäs.

Polisen och Bollnäs kommun samarbetar för att minska våld i nära parrelationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Nyligen startades ett treårigt samverkansprojekt ”Trygghetens hus i Bollnäs”. Projektledarna Helena Sundberg, Polisen och Kristina Andersson, verksamhetschef socialtjänsten.