Distriktsstyrelsen 2024

| 3 april 2024

Ordförande Annica Jansson, avd 18,
Kassör Margareta Brisfjord avd 41,

Ledamöter
Irma Numelin avd 50,
Ingegerd Jonsson avd 60,
Gunnar Fahlander avd 41,
Ivar Dahlkvist avd 116,
Margareta Bergström avd 18,
Lennart Kristoffersson, avd 18, trafikansvarig,
Kerstin Markström, avd 41, sekreterare