Distriktets Höstmöte

| 29 oktober 2023

Höstmötet genomfördes den 25 oktober med 33 ombud. Beslut som antogs på höstmötet var verksamhetsplan, budget, arvoden och distriktets avgift för 2024. Smittskyddsläkaren Anders Nystedt region Norrbotten berättade kring smittskyddet och rekommenderade att följa regionens vaccinationsprogram.