Nomineringar inför kongressen 2020

| 8 januari 2020

Inför kongressen ska kongressombud utses och förtroendevalda till förbundsuppdrag ska nomineras.

Fördelningen av kongressombud till distrikten är ännu (7 januari) inte klara men det troliga är att Norrbotten kommer att tilldelas 5 ombudsplatser. Vi ska alltså välja 5 ombud och 2 ersättare för varje ombud.

Kongressombud

Nominering av kongressombud sker på avdelningarnas årsmöte och skall ske särskilt för ordinarie ombud och särskilt för ersättare. Valen av dessa skall ske på distriktets årsmöte. Distriktet har sitt årsmöte den 18/3. Nomineringarna skall meddelas distriktets sekreterare så snart avdelningarna haft sitt årsmöte, dock senast den 13/3 för att kunna sammanställas till distriktets årsmöte.

Förtroendevalda till förbundsuppdrag. Följande val skall genomföras på kongressen:

Kongresspresidium: 3 mötesordförande + 3 mötessekreterare.  2 protokolljusterare tillika rösträknare vid öppna omröstningar. 3 rösträknare vid slutna omröstningar. 3 ledamöter till beredningsutskottet

Val av verkställande utskott: Förbundsordförande, Viceförbundsordförande, Förbundssekreterare, Förbundskassör.

Val av förbundsstyrelse: 11 ordinarie ledamöter, 5 ersättare.

Val av förbundsrevisorer 2 ordinarie, 2 ersättare

Nomineringar av förtroendevalda till förbundsuppdrag enligt ovan, får göras av enskild medlem, klubb, avdelning och distrikt. Avdelningarna har till uppgift att sända samtliga nomineringar till distriktet.

Distriktet har till uppgift att meddela avdelningarna när nomineringarna senast skall vara distriktet tillhanda. Avdelningarna skall sända in samtliga nomineringar till distriktet senast den 19/2 för att kunna sammanställas till distriktsstyrelsens sammanträden den 26/2.