Årsmöte 2023

| 4 april 2023

Årsmöte den 30/3-23 Equmeniakyrkan Hallsberg. Verksamhetsberättelse, ekonomi och Revisionsberättelse. Ansvarsfrihet för styrelsen Val till de olika posterna styrelsen, revisorer och valberedning. Samt Kongressombud till förbundets kongress i juni.

Ordförande Per Bäckman öppnade mötet, vi hade parentation för medlemmar som lämnat oss under året. Val av presidium Lisbet Löfholm som ordförande och Carola Sandberg sekreterare för mötet. Vi var 22 ombud godkände verksamhetsberättelsen. Ekonomiska berättelsen ska kompletteras  till styrelsemötet den 10/5 och sen skickas ut till alla ombud. Ansvarsfrihet för styrelsen föreslog revisorerna och så blev det. Distriktets resa till Dalarna är inställd för få anmälda. Avtackning av vår tidigare ordförade Agneta Nilsson och vår nuvarande som avslutade sitt uppdrag som ordförande Per Bäckman. Till ny ordförande för distriktet valdes Eivy Åman Nilsson