Äldreperspektiv i regionalpolitiken

| 16 maj 2022

De politiska partiernas förstanamn i höstens regionval svarade på frågor om sjukvård, coronahantering och trafikproblem med Mälartåg

Sörmlands toppolitiker ställde upp för utfrågning inför pensionärsorganisationernas medlemmar. Åtta partier i regionvalet svarade på frågor om primärvården, personalläget inom sjukvården, tillgängligheten via 1177, coronahantering och trafikläget. Sändningen kunde följas på olika platser i regionen.

Det finns mycket att förbättra, som hälsoläget i stort i regionen på väg mot målet att bli den friskaste regionen i landet, få fler att stanna kvar i personalstyrkan och resandet med Mälartåg men man är också nöjd med hur man klarat av kriserna, byggt om sjukhusen, ökat antalet läkare och betat av de uppdämda vårdinsatserna.

Regionskatten, menar de flesta partierna, ska inte höjas eller sänkas men med lite olika betoning på löftena för framtiden. Hellre sänkt skatt, menar moderaterna, om det behövs så kan de höjas enligt vänsterpartiet. Regionskatten är relativt låg men kommunala skatterna kan var höga, vilket kan inverka enligt KD. Pengarna ska räcka till ambitionerna var trots allt vägledande ord.

Hur regionen blir en attraktiv arbetsgivare och får personal att stanna kvar är en angelägen fråga för äldreperspektivet i sjukvården. Glädjande nog kunde partierna redovisa flera kandidater 65+ på valbar plats inför höstens val.