Årsmöte i vanlig tid

| 29 mars 2022

Årsmötet 2022 hölls i ordinarie tid 25 mars. Uttalande om att anpassa digitala system efter användarna!

Glada miner hos Jacob Sandgren, regionråd och mötesordförande samt Jitte Krath sekreterare.

SKPF höll distriktsårsmöte i Pensionärernas hus i Katrineholm den 25 mars 2022.

Leif Kindblom omvaldes till ordförande för SKPF Pensionärerna i Sörmland för 2 år och Siw Lundin och Alf Egnerfors omvaldes likaledes på 2 år som ordinarie ledamöter. Det blev ett fyllnadsval där Bernt Jonasson nyinvaldes på 1 år. Laila Wahlstedt, Kerstin Lagberg och Barbro Skogberg deltar i styrelsen som ersättare.

Ett uttalande om den digitala utvecklingen med appar, inloggning, användar-id, lösenord mm som inte anpassas tillräckligt för användare och lämnar många äldre i bryderi och osäkerhet antogs av årsmötet och sänds till media. Bedrägeririsken, åldersdiskriminering och känslighet i systemen är andra delar av uttalandet.

Styrelsen rapporterade om förbundets strategi, om ökad samverkan mellan pensionärsorganisationerna i regionen och om kommande arrangemang. Bland annat sker en politikerutfrågning i maj och en större satsning på en inspirationsdag för medlemmar i augusti.