Bättre pensionärsråd

| 29 augusti 2021

Med fyra förbundsordföranden, regionstyrelsens ordförande, regionråd, informationsdirektören och ordförande för regionens pensionärsråd arbetade sig våra deltagare igenom hur vi kan bli mera framgångsrika i vårt gemensamma arbete för äldres bästa.

Monica Blomberg RPG, Liza di Paolo Sandberg SKPF Pensionärerna, Christina Tallberg PRO och Eva Eriksson SPF Seniorerna samlade i Malmköping med de fyra distriktens ordföranden och deltagarna i regionens pensionärsråd.

“Det här kan bli nåt” var ett spontant uttalande efter 2 dagars utbildning och diskussioner om hur vi kan samverka mellan pensionärsorganisationerna och med regionen. Både Monica Johansson och övriga från regionen uttalade sig positivt om vårt engagemang för tidig och stark påverkan för äldres bästa.