Försäkringar i centrum

| 22 februari 2019

Är vi rätt försäkrade? Vad täcker reseskyddet i hemförsäkringen? Vad betyder gemensamma medlemsförsäkringar i Folksam? Det frågade både Jan Sandström från Folksam och ett 25-tal deltagare från avdelningarna i Södermanland.

Försäkringar stod i centrum på utbildningsdagen den 22 februari i Katrineholm. Vi gick igenom SKPF:s medlemsförsäkrinngar, som framför allt omfattar Olycksfall 60+, Sjukdom 60+ och Hemförsäkring mellan. Jan från Folksam guidade oss på klingande värmländska genom nyheter, tolkningar och försäkringarnas omfattning.

Vi diskuterade en del kring reseskyddet, hur man hittar sjukvård utomlands och möjligheter till medicinsk förhandsbedömning vid utlandsresor. Olycksfallsförsäkringen, som även omfattar tandskador och krishantering blev också föremål för mer ingående behandling. Det finns även försäkringar för medlemsbarn/barnbarn samt för medlemmar på väg till eller under våra aktiviteter.

Som extra punkter tog vi upp en kortare diskussion om sociala medier och våra hemsidor. Nätverket inom distriktet träffas den 11 mars. Även brister i bankernas kontanthantering samt säkerhetskampanjen “Bättre tänka efter före” med kulmen vecka 40 diskuterades.

Tekniskt innovativt med analog fjärrkontroll