Lyckat höstmöte för SKPF Pensionärerna i Sörmland

| 13 oktober 2019

Många brännande frågor berördes vid representantaskapets höstmöte i Katrineholm den 11 oktober. Att kunna ta del av samhällsservice även utan internet måste vara en grundläggande rättighet. Många äldre saknar både uppkopplingar och kunskaper om hur man betalar, anmäler etc via internet med smartphone eller dator. Ett uttalande om detta blir underlag för debattinlägg från oss i medierna. Lika skatt på pension och lön, högkostnadsskydd för tandvård, apotekens ansvar för tillgången på läkemedel var andra frågor som togs upp på mötet och som dessutom resulterade i ett antal motuioner till nästa års förbundskongress. Även verksamhetsplanen för 2020 fastställdes och de angelägna frågorna ska fortsatt kämpas för. Ett trettiotal ombud från avdelningarna fattade besluten på Pensionärenas hus i Katrineholm.