Projektet Säker@digitalt tillsammans med övriga pensionärsorganisationer accelererar och vidgas

| 8 april 2022

Med nytt stöd från Allmänna arvsfonden skjuter vårt gemensamma projekt i Sörmland Säker@digitalt fart och fördjupas.

Det digitala utanförskapet är ett faktum för många äldre. Därför samverkar SKPF Pensionärerna med RPG, PRO och SPF Seniorerna i Sörmland för att göra den digitala världen mer tillgänglig för äldre.

Med ekonomiskt stöd från de tre sparbankerna i Sörmland inledde vi arbetet under 2021. Pilotorter var Björkvik, Strängnäs, Trosa och Vingåker. Vi prövade olika sätt att nå ut till seniorer som inte hade så stor vana vid att använda smarta telefoner, surfplattor eller datorer.

Under 2022 har vi vidgat arbetet till fler orter och nu får vi möjligheter med nytt omfattande stöd från Allmänna arvsfonden att utvidga och fördjupa projektet. Vi kavlar nu upp ärmarna, sätter fart och  återkommer med rapporter.

Text Leif Kindblom, distriktsordförande SKPF Pensionärerna