Angelägen utbildningsdag kring KPR

| 18 januari 2019

Att KPR överhuvudatget finns i varje kommun och likaså RPR i regionen och att de tas på allvar av beslutsfattare är grunden för arbetet. Och att vi som pensionärsorganisation utnyttjar påverkansmöjligheten. Hur ser reglementet ut? Det var några frågor som Sörmlandsombuden ägnade sig åt under en givande dag i Katrineholm.

Många frågor att diskutera kring KPR.

Att utnyttja påverkansmöjligheten vi har i de flesta kommuner genom KPR, och RPR i regionen, är en prioriterad fråga för en pensionärsorganisation som SKPF. Det finns ett utbildningsmaterial inom SKPF pensionärerna för denna uppgift. Det utgjorde grunden för genomgång och diskussioner vid utbildningsdagen på pensionärernas hus i Katrineholm. Medverkande gjorde vice ordförande i förbundsstyrelsen Liza Di Paolo Sandberg.

Vilka frågor är mest angelägna att ta upp i råden? Vilken status har råden och hur kan vi påverka och söka förnya reglementen som gäller för råden? (KPR/RPR är inte reglerat i lagen, vilket hade varit en fördel.) Hur vi kan förbereda oss för arbetet i råden, driva frågorna och hur vi bäst kan samverka med övriga pensionärsorganisationer, var andra frågor som behandlades.

Siw Lundin, Katrineholm och Laila Wahlstedt från Nyköping stod som ledare och var nöjda med dagen samt tackade Liza och alla deltagarna för gott arbete. Distriktsordförande Leif Kindblom framhöll vikten av att följa upp dessa frågor senast under hösten 2019.