Årsmötet 4 april 2019

| 23 april 2019

Nya och avgående styrelsemedlemmar

Till ny styrelse för Distrikt Stockholm valdes:

Lars Bromander, ordförande

Meta Lindqvist, vice ordförande

Kerstin Svensson, kassör

Ulla Jönsson, sekreterare

Margareta Carlsson, vice kassör

Lena Larsen, ledamot (Avd 28

Eva Axelsson, ledamot (Avd 110)

Inez Johansson, ledamot (Avd 115)

Solveig Karslsson, ledamot (Avd 119)

Ersättare till styrelsen är: MargarethaPersson, Margreth Andersson, Karl Gunnheden, Gun-Britt Wiktorsson, Bengt-Arne Åhrberg, Anna-Lisa Larsson

 

Inför årsmötet avgick  två riktiga trotjänare –  Lena Augustsson lämnade ordförandeposten i Avd 110 och Bo Kärrström avgick som ordförande i Avd 115.