Distriktets höstmöte 2018

| 1 november 2018

Distriktets höstmöte hälls i Allhuset, Södertälje. Förnämligt anordnat av Avdelning 115.

Ett trettiotal representanter genomförde det formella representantskapsmötet. I enlighet med dagordningen fastställdes verksamhetsplan och budget för 2019. Det beslöts att distriktsavgiften, d.v.s. den del av medlemmarnas årsavgift som går till distriktet, skulle höjas till 7 kronor.

Margareta Persson (avd. 2) valdes till ordinarie ledamot i LPR och Owe Landgren (avd. 28) till ersättare.

Med anledning av Förbundets jubileumsresa i april nästa år valdes Margareta Persson och Gunilla Wästersjö-Michialidis till distriktets ”reseledare” som hanterar jubileumsresan för distriktets räkning,

Från avdelningarna rapporterades om vissa förändringar i styrelserna kommande år:
• Avd. 2 kommer att välja ny ordförande vid kommande årsmöte
• Avd. 28 har utsett Christer Lindh till vice ordförande under ordinarie vice ordförandens sjukfrånvaro
• Avd. 115 kommer att välja ny ordförande vid kommande årsmöte
• Pensionsekonomigruppen, PEG, kommer att få en annan form och ledas av förbundet

Från Förbundet har det meddelats att kongressen 2020 kommer att hållas i Uppsala.

Efter den formella delen av mötet bjuds representantskapet på en utsökt lunch med underhållning.