Distriktsstyrelse

| 22 oktober 2022

Distriktets styrelse består av ordförande, kassör, sju ordinarie ledamöter och sex suppleanter. Distriktets samtliga fem avdelningar finns representerade i styrelsen.

Sedan årsmötet 2022 har vi en delvis ny styrelse på plats med följande sammansättning:

Ordförande: Margareta Bohman avd. 2

Kassör: Lena Larsen avd. 28

Ordinarie Ledamöter: Benita Rosberg avd. 2, Margit Hammarström avd. 2, Ulla Jönsson avd. 28, Lars Bromander avd. 28, Ewa Axelsson avd. 110, Inez Johansson avd. 115 och Göran Nilsson avd. 119

Suppleanter: Margaretha Persson avd. 2, Gunilla Wästersjö Michailidis avd. 2, Åsa Kindblom avd. 28, Gun-Britt Viktorsson avd. 110, Bengt-Arne Åhrberg avd. 115 och Gottfrid Green avd. 119 .