FONUS - Familjens Jurist

| 9 november 2021

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt gör det möjligt för dig att på förhand bestämma vem som ska ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter den dagen du inte längre klarar av det själv. Just därför heter det framtidsfullmakt – det är helt enkelt en fullmakt som inte börjar gälla förrän i framtiden.

Framtidsfullmakt är ett alternativ till god man. Du kanske tycker att tanken på att lämna över sin ekonomi till en okänd person känns obehaglig och att det känns tryggare att låta din partner, dina barn eller någon annan som du känner och litar på, ta hand om dina personliga och ekonomiska angelägenheter, om du på grund av demens eller annan sjukdom inte själv kan bevaka dina intressen eller ta hand om din ekonomi.

En framtidsfullmakt kan omfatta det mesta, förutom att fatta beslut i hälso-, sjuk- och

tandvårdsfrågor och att sköta särskilt personliga angelägenheter som till exempel att gifta sig

eller skriva testamente. Förutom dessa undantag kan man alltså få hjälp med allt från betalning av räkningar till försäljning av fastighet eller bostadsrätt, beslut om boende och att få ut information från myndigheter.

Framtidsfullmakten träder i kraft när fullmaktshavaren bedömer att fullmaktsgivaren inte längre själv kan sköta de angelägenheter som omfattas av fullmakten.

Tänk på att framtidsfullmakten kommer att användas av din fullmaktshavare när du

inte längre kan ha koll på vad som sker. För att vara helt säker på vad en framtidsfullmakt innebär och vara trygg med vilken behörighet du ger bort, ta kontakt med en jurist som kan gå igenom alla frågor med dig.

Hur skriver du en framtidsfullmakt?

Det är fullt möjligt att själv skriva en framtidsfullmakt. En tydlig framtidsfullmakt underlättar dock för fullmaktshavaren och minskar risken för framtida problem. Det kan därför vara bra att anlita en jurist eller någon annan form av hjälp när du upprättar din framtidsfullmakt. Den måste också uppfylla vissa krav för att vara giltig. Förutom att vara skriftlig så ska den tydligt ange att det är just en framtidsfullmakt och vem eller vilka som ska vara fullmaktshavare. Den ska också vara undertecknad av dig och två vittnen, som inte får vara släkt med dig eller fullmaktshavaren.

En vanlig framtidsfullmakt gäller som sagt för dina personliga och ekonomiska angelägenheter men det finns många möjligheter att utforma framtidsfullmakten så att den blir precis som

du vill ha den. Det kan gälla begränsningar av vad fullmakten ska omfatta men också villkor angående till exempel gåvor, granskare, arvoden och hur fullmakten ska träda i kraft, som du kan ha med i fullmakten.

Vem kan vara framtidsfullmaktshavare?

När du har bestämt dig för att skriva en framtidsfullmakt, hur ska du då tänka när du ska utse den eller de som ska vara din fullmaktshavare och hjälpa dig? Det finns, som vi ska se nedan, flera alternativ.

En person

Du kan utse en person som fullmaktshavare i din framtidsfullmakt.

Två eller flera med samma behörighet

Som ett alternativ kan du utse två eller flera med samma behörighet. Var och en av dem kan alltså företräda dig utan att informera eller samråda med de övriga. Det finns både för- och nackdelar med detta. Om du på detta sätt vill ha flera fullmaktshavare, bör du vara säker på att de kan samarbeta och kommunicera med varandra, annars kan det bli problem.

Två eller flera i förening

Du kan också utse två eller flera personer i förening, vilket betyder att de alltid måste vara tillsammans när de företräder dig med hjälp av fullmakten. Det hindrar förstås att de var för sig kan göra saker som kanske inte är till fördel för dig, men det kan också bli opraktiskt för fullmaktshavarna om de alltid måste vara tillsammans när de ska hjälpa dig att, till exempel, betala dina räkningar.

Två eller flera i turordning

Du kan även utse flera personer i turordning. Detta innebär att du utser en av dem som i första hand ska företräda dig. Om den personen av någon anledning inte kan vara fullmaktshavare, har du i fullmakten utsett en ersättare som då kan träda in. Du kan också utse en tredje person, som då blir ersättare för ersättaren. Det finns alltså bara en fullmaktshavare men det finns också andra som kan ta över om det skulle behövas.

Kombinationer av behörighet

Du kan slutligen bestämma dig för en kombination av de olika alternativen. Du kan till exempel ha flera fullmaktshavare med samma behörighet, som var och en för sig kan hjälpa dig med de vardagliga uppgifterna, men när det gäller att till exempel sälja din fastighet eller bostadsrätt eller andra göromål av stor ekonomisk betydelse, så måste de agera i förening, alltså tillsammans.

Som en extra säkerhet finns också en möjlighet att i framtidsfullmakten utse en granskare, som fullmaktshavaren ska redovisa till, och du kan även ge granskaren möjlighet att återkalla fullmakten om den missbrukas.

Oavsett om du utser en eller flera personer som fullmaktshavare i din framtidsfullmakt, är det allra viktigaste att du väljer någon eller några som du vet att du verkligen kan lita på!

Som SKPF medlem har du alltid 20% medlemsförmån på juridiska tjänster hos Familjens Jurist.