God Jul & ett Gott Nytt År

| 2 december 2019

Distrikt Stockholm önskar alla medlemmar en fröjdefull Jul och hopp om ett bra 2020.