RAPPORT FRÅN SKPF PENSIONÄRERNAS 24:E KONGRESS

| 9 augusti 2023

"Stark Välfärd. Jämlika Pensioner", det var temat på SKPF:s 24:e kongress den 13-15 juni 2023.

Kongressen hölls i Solna med närmare 100 kongressombud från hela landet, förbundsstyrelse, funktionärer och inbjudna gäster. Distrikt Stockholm stod för värdskapet och vår distriktsordförande Göran Nilsson inledde kongressen med att hälsa alla välkomna.

Förutom sedvanliga mötesförhandlingar såsom val till förbundsstyrelsen, behandling av motioner och förslag till stadgeändringar etc. beslutade kongressen om ett handlingsprogram för de närmaste tre åren.

Äldreminister Anna Tenje besökte kongressen och fick bl.a. ta emot en lista med förslag på hur vi kan få en trygg och säker äldreomsorg i hela landet.

Årets forskningsanslag inom geriatrik delades ut till Maria Johansson för projektet ”Rehabilitering av sköra äldre” och till Johanna Simmons för projektet ”Reagera” som handlar om att vården måste bli bättre på att upptäcka personer som utsatts för våld och övergrepp.

Under den sista kongressdagen antog kongressen följande uttalanden:

– Sätt stopp för nedskärningar och oacceptabla skillnader i äldreomsorgen – Akut behov av tandvårdsreform för äldre – Dags för politikerna att agera i pensionsfrågan

Det blev tre hektiska men också roliga och lärorika dagar. Läs mer i om kongressen i SKPF:s tidning ”här & nu”.

Gunilla Wästersjö Michailidis