Valberednings förslag till styrelse 2023

| 31 mars 2023

Förslag till distriktsstyrelse för år 2023 presenteras vid representantskapsmöte i Nynäshamn den 5 april 2023

FÖRSLAG TILL DISTRIKTSSTYRELSE FÖR ÅR 2023 PRESENTERATS VID REPRESENTSKAPSMÖTE I NYNÄSHAMN DEN  5 APRIL 2023. Avdelningarna har lämnat förslag till omval och nyval. För information innehåller även representanter som har 1 år kvar i styrelsearbetet. Valberedningen har fått information om att några inte står till förfogande.

ORDFÖRANDE, fyllnadsval på 1 år GÖRAN NILSSON Avd 119 – nyval
KASSÖR, på 2 år LENA LARSEN Avd 28 – omval
LEDAMÖTER på 2 år (4 st) BENITA ROSBERG Avd 2 – omval
LARS BROMANDER Avd 28 – omval
EVA AXELSSON Avd 110 – omval
ALEXANDRA NOWAK Avd 115 – nyval
VAKANT (fyllnadsval 1 år) Avd 119
ERSÄTTARE på 1 år  (6 st) PIA LISELL Avd 2 – nyval
GUNILLA WÄSTERSJÖ   MICHAILIDIS Avd 2 – omval
ÅSA KINDBLOM Avd 28 – omval
GUN-BRITT VIKTORSSON Avd 110 – omval
VAKANT Avd 115 – nyval
GOTTFRID GREEN Avd 119 – omval
REVISORER på 1 år JAN DEMUTH Avd 28 – nyval
REVISORSERSÄTTARE                       på 1 år (2 st) SIV KARLSSON Avd 28 – nyval
LENA AUGUSTSSON Avd 110 –nyval
VALBEREDNING 1 ÅR TRE ———–
VÄSTERTORP  DEN  30 mars 2023      
 VALBEREDNINGEN
 OWE LANDGREN      ERNA AXELSSON