Distriktets årsmöte 20200827

| 28 augusti 2020

Brita Zemb avtackade Kerstin Viklund efter 14 år som sekreterare för SKPF distrikt VästerNorrland

Brita Zemb Välkomnade Kerstin Frånlund som ny sekreterare för SKPF distrikt VästerNorrland

Foto Eva Fors