Utbildning för ledamöter i KPR och SPR

| 25 oktober 2021

Utbildning för ledamöter i KPR och SPR

Brita Semb Distriktets utbildningsansvarig bjöd in till en utbildning för ledamöter i KPR och RPR på Parketten i Härnösand. Ett femtontal hade hörsammat inbjudan. Berit Wester Pedagogiska Gruppen i ABF  ledde utbildningen. Vi redogjorde kommunvis hur det fungerar det som var bra och det som var mindre bra. Vi fick tipps på hur vi ska bevara det som är bra och förbättra det som är mindre bra

Text Eva Fors Foto Eva Fors